Om oss

Vilka är vi?

Berghem Byggpartner AB är ett familjeägt byggföretag grundat år 2020 i Tranås. Vi erbjuder besiktning- och konsulttjänster inom bygg och utför huvudsakligen uppdrag i Jönköpings- och Östergötlands län, men vi kan också ta oss an projekt i andra delar av landet.

Vad gör vi?

Berghem Byggpartner erbjuder olika konsulttjänster och besiktningstjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Med vår långa erfarenhet och expertis utför vi professionella tjänster för både privatpersoner och företag.

Våra tjänster inkluderar:

  • Kontrollansvar PBL: Vi agerar som kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen för att säkerställa att byggprojektet uppfyller gällande byggnormer och föreskrifter.
  • Överlåtelsebesiktning: Vi genomför besiktningar av fastigheter vid försäljning för att identifiera eventuella fel och brister.
  • Entreprenadbesiktning: Vi kontrollerar och bedömer byggnadsarbetet för att säkerställa att det är korrekt utfört enligt avtal och tekniska specifikationer.
  • Lekplatsbesiktning: Vi utför besiktningar av lekplatser för att säkerställa att de uppfyller säkerhetskrav och är trygga för barn att använda.
  • Skyddsrumsbesiktning: Vi besiktigar skyddsrum för att säkerställa att de uppfyller kraven för skydd mot krig, kriser och katastrofer.
  • Energideklarationer: Vi utför energideklarationer för fastigheter för att bedöma dess energiprestanda och identifiera möjliga energibesparingsåtgärder.
  • Underhållsplaner: Vi skapar underhållsplaner för fastigheter för att planera och optimera underhållsarbetet på lång sikt.
  • Byggnation: Vi genomför olika byggprojekt och levererar byggtjänster för privatpersoner och företag.
  • OVK (Obligatorisk ventilationskontroll): Vi utför OVK för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt och uppfyller de gällande kraven.

Hitta oss

Vi utgår från Tranås men tar oss an uppdrag över hela landet.
Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00

KVALITÉTSTÄMPLAR

Samarbetspartners och kvalitétsstämplar

KONTAKTA OSS

Jönköpingsbostäder

Samarbetspartner
JB erbjuder ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar samt friköp och ombildning av hyresfastigheter. Tillsammans med Advisorgruppen  är de ett 30-tal kvalificerade redovisningskonsulter som kan hjälpa dig och ditt företag med redovisning, lön och ekonomisk rådgivning.

Sveriges Byggingenjörers Riksförbund

Yrkesorganisation
SBR består av det ideella förbundet Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget SBR Byggingenjörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlade verksamheten. 

RISE

Certifieringsorgan
Brief profile bio for this person will live here. Add an overview of this person’s role or any key information.

RJ Energiteknik AB

Samarbetspartner

MSB

Uppdragsgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

HAGS

Utbildare
1948 grundades HAGS i en liten industrilokal i Aneby. Idag är HAGS en global leverantör som erbjuder produkter inom lek, sport & fitness, park & stadsmiljö samt marint & bryggor. Många års erfarenhet och samarbeten har gjort HAGS lekutrustning till storsäljare över hela världen.