Energideklaration

Ditt verktyg för din fastighets energiprestanda.

Energideklaration är en rapport som ger information om en byggnads energiprestanda. Den visar hur energieffektiv fastigheten är och ger förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan. Energideklarationen är ett viktigt verktyg för fastighetsägare och potentiella köpare eller hyresgäster för att få insikt om fastighetens energianvändning och möjligheter till energibesparingar.

Våra energipaket

Nedan syns tre av våra paket för energi, önskar ni skräddasy er egen hjälper vi givetvis er med detta!

Energibalansberäkning

Fr 3 500 kr

Inkluderar rapport och beräkning

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Energideklaration
Fr 3 500 kr

Inkluderar deklaration och beräkning

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Energikartläggning

Fr 5 000 kr

Inkluderar fastighetens totala energiförbrukning med potentiella besparingar

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Energifrågor

Ja, kravet på energideklaration gäller för byggnader som används för offentliga ändamål eller har en total användbar golvyta över 250 kvadratmeter. Det omfattar även byggnader som används för andra ändamål än offentliga och har en total användbar golvyta över 500 kvadratmeter.

När en fastighet eller byggnad ska säljas, byggas om eller hyras ut på längre tid (mer än 12 månader) krävs också en giltig energideklaration. Detta gäller både för bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter.

För nyproduktion av byggnader och vid ombyggnation där den uppvärmda ytan har förändrats med mer än 1000 kvadratmeter, ska också en energideklaration utföras.

Det är viktigt att notera att energideklarationen måste vara aktuell och uppdateras regelbundet för att vara giltig. Fastighetsägare och byggnadsägare bör vara medvetna om kraven och se till att hålla energideklarationen uppdaterad enligt gällande lagstiftning.

En energibalansberäkning är en metod för att utvärdera och jämföra energiflödena i en byggnad eller anläggning. Syftet med beräkningen är att analysera hur energin används och fördelas i byggnaden, vilket gör det möjligt att identifiera möjliga energibesparande åtgärder.

Vid en energibalansberäkning tar man hänsyn till olika faktorer som påverkar energiflödet i byggnaden, inklusive värmeförluster genom tak, väggar och fönster, ventilationssystem, uppvärmningssystem, varmvattenproduktion, kylning och belysning. Genom att sammanställa dessa data kan man beräkna den totala energiförbrukningen och energieffektiviteten i byggnaden.

Energibalansberäkningar är användbara för fastighetsägare och beslutsfattare för att förstå hur energi används i en byggnad och för att identifiera möjliga förbättringsområden. Genom att optimera energiförbrukningen kan man minska driftskostnaderna och minska byggnadens miljöpåverkan, samtidigt som man skapar en mer hållbar och energieffektiv miljö för användarna. Beräkningen kan också vara ett värdefullt verktyg för att uppnå certifieringar eller uppfylla krav på energieffektivitet i byggnader.

Läs mer om energibalansberäkning här

En energikartläggning för en byggnad är en noggrann analys av byggnadens energiförbrukning och energiprestanda. Syftet med energikartläggningen är att få en översikt över hur energi används i byggnaden och att identifiera möjliga energibesparingsåtgärder.

Vid en energikartläggning samlas data om byggnadens energianvändning, såsom uppvärmning, kyla, ventilation, belysning och apparater. Detta inkluderar också energianvändningen för olika verksamheter och aktiviteter som utförs i byggnaden.

Genom att analysera energidata och utföra mätningar och beräkningar kan man bedöma byggnadens energieffektivitet och identifiera eventuella ineffektiviteter eller energislöseri. Energikartläggningen ger insikt om vilka områden som har potential för energibesparingar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energiförbrukningen och därmed kostnaderna.

Energikartläggningar är användbara för fastighetsägare, förvaltare och beslutsfattare för att fatta informerade beslut om energieffektivisering och hållbarhet i byggnaden. Genom att genomföra åtgärder baserade på resultatet av energikartläggningen kan man bidra till en mer hållbar och energieffektiv drift av byggnaden och minska dess miljöpåverkan.

VI verkar

Vi har hela landet som arbetsplats

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.