Entreprenadbesiktning

En slutbesiktning säkerställer att du som beställare har fått de avtalade fordringar och stämmer överens med resultatet

Genom entreprenadbesiktningen kan man identifiera eventuella fel, brister eller kvalitetsproblem som behöver åtgärdas av entreprenören innan projektet godkänns som avslutat och överlämnas till beställaren. Besiktningsrapporten blir ett viktigt underlag för att säkerställa att arbetet utförts på ett tillfredsställande sätt och att fastställa eventuella garantier och ansvar för entreprenören.

Våra besiktningspaket

Nedan syns tre av våra paket för entreprenadbesiktning, önskar ni skräddasy er egen hjälper vi givetvis er med detta!

Garantibesiktning villa

Fr 5 900 kr

Inkluderar besiktning och utlåtande

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Slutbesiktning solceller
Fr 6 000 kr

Inkluderar besiktning och utlåtande

Ytor och antal paneler kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Slutbesiktning av villa

Fr 6 900kr

Inkluderar besiktning och utlåtande

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Om entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning är en noggrann kontroll och bedömning av en byggnads eller anläggnings arbete och utförande under eller efter färdigställandet av entreprenaden. Syftet med entreprenadbesiktning är att säkerställa att arbetet har utförts enligt avtalade villkor, ritningar och tekniska specifikationer.

Entreprenadbesiktningen utförs vanligtvis av en besiktningsman som är oberoende av entreprenören och beställaren. Besiktningsmannen granskar och kontrollerar olika aspekter av entreprenadarbetet, inklusive konstruktionens kvalitet, materialval, utförande enligt byggnormer och föreskrifter, samt eventuella avvikelser från avtalet.

Genom entreprenadbesiktningen kan man identifiera eventuella fel, brister eller kvalitetsproblem som behöver åtgärdas av entreprenören innan projektet godkänns som avslutat och överlämnas till beställaren. Besiktningsrapporten blir ett viktigt underlag för att säkerställa att arbetet utförts på ett tillfredsställande sätt och att fastställa eventuella garantier och ansvar för entreprenören.

Entreprenadbesiktning är en viktig del av byggprocessen för att säkerställa att kvaliteten uppfyller förväntningarna och att byggnadsarbetet överensstämmer med de tekniska specifikationerna och kraven enligt kontraktet. Det bidrar till att skapa trygghet för beställaren och säkerställa en lyckad och hållbar färdigställande av projektet.

I Sverige är det inte lagligt krav på att genomföra en slutbesiktning av en villa. Slutbesiktning är inte obligatorisk för villor enligt svensk lagstiftning. Däremot kan det vara en rekommendation eller ett önskvärt steg för att säkerställa att byggnadsarbetet är korrekt utfört och att alla eventuella fel och brister har åtgärdats innan du tar över fastigheten.

Slutbesiktningen är en formell kontroll av byggnadsarbetet som utförs av en oberoende besiktningsman. Den syftar till att granska och verifiera att entreprenaden har slutförts enligt avtalade villkor, ritningar, tekniska specifikationer och gällande byggnormer.

Fastighetsköpare som är osäkra på byggkvaliteten eller vill säkerställa att allt är i ordning innan de flyttar in kan själva välja att anlita en besiktningsman för en slutbesiktning. Slutbesiktningen kan ge en bättre insikt i fastighetens skick och eventuella fel eller brister som behöver åtgärdas av säljaren innan överlämnandet.

Även om slutbesiktning inte är ett krav, kan det vara en fördelaktig åtgärd för fastighetsköpare som vill ha en extra kontroll och trygghet innan de går vidare med köpet och tar över ansvaret för fastigheten.

Besiktning av solceller är en viktig åtgärd för att säkerställa att ditt solenergisystem fungerar korrekt och effektivt. Här är några skäl till varför du bör besiktiga dina solceller regelbundet:

  1. Säkerställa prestanda: Genom att besiktiga solcellerna kan du verifiera att de genererar den förväntade mängden elektricitet. Eventuella problem eller defekter kan upptäckas och åtgärdas i tid, vilket bidrar till att maximera solcellernas effektivitet och energiproduktion.
  2. Identifiera fel och brister: Besiktningen avslöjar eventuella fel, skador eller brister i solcellssystemet. Det kan vara allt från trasiga solceller, problem med kabeldragningar till fel på omriktare eller annan utrustning. Att identifiera och åtgärda sådana problem tidigt förhindrar att de förvärras och leder till ökade reparationer eller minskad energiproduktion.
  3. Förlänga livslängden: Genom att regelbundet besiktiga solcellerna och åtgärda eventuella problem kan du förlänga systemets livslängd och få ut maximalt värde av din investering.
  4. Garanti och försäkring: Många solcellssystem levereras med garantier, och en besiktning kan hjälpa till att upptäcka eventuella problem som täcks av garantin. Dessutom kan det vara ett krav från försäkringsbolaget för att försäkra ditt solcellssystem.
  5. Säkerhet: En besiktning av solcellerna säkerställer att ditt system är säkert att använda. Det minskar risken för olyckor och skador på fastigheten.

Sammanfattningsvis kan regelbunden besiktning av solcellerna hjälpa dig att optimera systemets prestanda, förhindra kostsamma problem och förlänga dess livslängd. Det är en investering i hållbarhet och effektivitet för ditt solenergisystem.

VI verkar

Vi har hela landet som arbetsplats

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.