Dolda fel i samband med överlåtelser

Skydda dig mot dolt fel

Vi förklarar

Dolda fel

Dolt fel i fastighet kan leda till kostsamma reparationer, minskat fastighetsvärde, rättsliga tvister och oro för ägaren. En noggrann överlåtelsebesiktning är viktig för att undvika dessa problem.

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är en defekt, brist eller skada på en fastighet eller byggnad som inte är synlig eller uppenbar vid en vanlig besiktning eller undersökning. Dessa fel kan vara gömda under ytan eller bakom väggar och kan vara svåra att upptäcka utan specialiserad utrustning eller expertkunskap.

Exempel på dolda fel kan vara konstruktionsfel, fuktskador, problem med el- eller VVS-installationer, eller andra tekniska brister som inte är uppenbara vid en vanlig inspektion. Dessa fel kan leda till allvarliga problem och kostsamma reparationer om de inte upptäcks i tid.

För fastighetsköpare är det viktigt att vara medveten om risken för dolda fel och därför är en överlåtelsebesiktning med dolda fel-försäkring av högsta vikt.

Fel i fastighet och bostadsrätt

Det här med dolda fel har de flesta hört talas om, men det finns många missförstånd. Här rätar vi ut de vanligaste frågetecknen kring dolda fel vid husköp och fel i bostadsrätt.

Felreglerna skiljer sig något beroende på om det är en fastighet eller en bostadsrätt som har överlåtits. Vid köp av fastighet tillämpas jordabalken och vid köp av bostadsrätt tillämpas köplagen. Skillnaderna mellan lagarna handlar främst om köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt.

Det finns dock några gemensamma kriterier som gäller både vid köp av fastighet och vid köp av bostadsrätt. För att ett fel ska räknas som ett dolt fel eller ett fel i bostadsrätt ska det uppfylla följande fyra kriterier:

1. Felet måste ha funnits vid köptillfället
Felet måste ha funnits i bostaden redan vid köptillfället, alltså den dagen då säljaren och köparen skrev under köpekontraktet.

2. Felet ska inte ha varit upptäckbart
Både när det gäller fastigheter och bostadsrätter har köparen normalt en långtgående undersökningsplikt. Säljaren kan inte hållas ansvarig för fel eller brister som var möjliga för köparen att upptäcka innan köpet.

3. Felet ska inte ha varit förväntat
När man säger att felet inte ska ha varit förväntat menar man att säljaren inte kan hållas ansvarig för fel och brister som köparen borde ha räknat med eller förväntat sig med hänsyn till bland annat bostadens ålder, skick och pris. Om köpet rör en äldre bostad måste man som köpare alltså ta i beräkning att vissa delar och funktioner kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller åtminstone renovering.

4.Felet ska påverka marknadsvärdet
För att köparen ska kunna ha rätt till ersättning från säljaren krävs att felet är så pass allvarligt att det kan antas ha påverkat bostadens marknadsvärde om det hade varit känt innan köpet.

Vanliga frågor

Hur anmäler jag en skada?
Som säljare eller köpare så gör du skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget där Hjerta har tecknat din Dolda felförsäkring.

Finns det några krav för att köpa dolda-fel försäkringen?
Ja, det finns krav för att köpa dolda felförsäkring.
Kontrollera med Hjerta på fraga@doldafelforsakring.se eller ring  08 – 23 33 10 om vilka krav som gäller för dig.

Nedan är några förutsättningar för att köpa dolda felförsäkringen:

  • Att huset är besiktigat av en SBR Godkänd överlåtelsebesiktningsman.
  • Besiktningsprotokollet får inte vara äldre än 1 år.
  • Att fastigheten har förmedlats av en registrerad fastighetsmäklare eller att registrerad fastighetsmäklare har fått skrivuppdrag att upprätta köpehandlingar avseende fastigheten.
  • Att försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde till fastigheten.
  • Att den sålda fastigheten är belägen i Sverige.

Vem kan köpa dolda-fel försäkringen?
Med tanke på att vår försäkring är en objektsförsäkring innebär detta att den kan köpas av både köpare och säljare.
Vanligtvis tecknas dolda felförsäkringen av säljare (fysiska personer), men den kan i vissa fall även tecknas av juridiska personer (efter särskilt godkännande) och dödsbon.
Om inte säljaren har tecknat en dolda felförsäkring vid din husaffär, har du möjlighet som köpare att teckna vår Dolda felförsäkring för Köpare

Måste jag teckna en dolda-fel försäkring?
Säljaren har ett långtgående ansvar för dolda fel som kan upptäckas i den sålda fastigheten, i hela 10 år efter det att köparen har tillträtt.
Då det är säljaren som står ansvarig för dessa dolda fel är det en stark rekommendation att överväga att teckna försäkringen och skydda sig mot obehagliga och kostsamma överraskningar.

Att teckna en dolda felförsäkring är även en trygghet för köparen, det blir enklare för köparen att få ersättning vid dolt fel, köparen behöver heller inte tänka på om säljaren har möjlighet att betala eller inte.

Vår försäkring går även att teckna som köpare, med tanke på att det är en objektsförsäkring

Hur fungerar SBR dolda-fel försäkringen och vad händer om ett dolt fel upptäcks?
Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är ett dolt fel. Om ni har tecknat en dolda felförsäkring i samband med er husaffär, utreder försäkringsbolaget om det fel som uppdagats är ett dolt eller icke dolt fel samt om säljaren är ansvarig att stå för detta eller inte.

Våran Dolda felförsäkring är en s.k objektsförsäkring, detta innebär att det är själva fastigheten som omfattas av en dolda fel försäkring, och köparen gör skadeanmälan direkt till försäkringsbolaget.

Nedan finner ni en tidslinje över hur ansvaret transfereras för en eller flera säljare över en 10 års period för Dolda fel