Försäkringvillkor

Om du ska sälja ditt hus eller fastighet är du ansvarig för så kallade ”Dolda fel ” i 10 år efter att den nya ägaren (köparen) har tagit över huset. 

Om huset är besiktigat av en SBR-godkänd besiktningsman så har du möjligheten att teckna en Dolda Fel försäkring som är framtagen av SBR Försäkringsservice, tillsammans med försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen ger säljaren och köparen ett bra försäkringsskydd under hela 10 års-perioden. 

Varför är det bra att försäkra huset som säljs? 

Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus är det normala att köparen vänder sig direkt till säljaren med sin reklamation. Som säljare måste man då göra upp om ersättning med köparen om ni inte är överens kan det leda till en rättsprocess, något som de flesta vill undgå. Försäkras huset som säljs med ”SBR Dolda fel” minskar risken för framtida tvister och skadeståndskrav. Köparen anmäler skadan direkt till försäkringsbolaget, som i sin tur utreder ärendet och avgör vem som är ansvarig. Om skadan omfattas av försäkringen (Dolda fel i enlighet med Jordabalken kap. 4 § 19) utbetalas ersättning från försäkringsbolaget. 

För att läsa mer och beställa försäkringen hänvisar vi er till 

SBR Försäkringsservice sida om Dolda fel.

SBR Dolda fel

  • Skyddar mot dolda fel i tio år
  • Valbart försäkringsbelopp på 750 000kr, 1 000 000kr, 1 500 000kr, 2 000 000kr
  • Försäkringen omfattar även eldstäder och rökkanaler förutsatt att besiktning och provtryckning av dessa utförts av behörig besiktningsman högst ett år innan försäkringen tecknades.

Läs mer om pris och teckna försäkring här.

SBR Dolda fel Plus 

Plusförsäkring omfattar riskkonstruktioner under förutsättning att de är besiktigade/kontrollerade. För att teckna SBR Dolda fel Plus måste överlåtelsebesiktningen kompletterats med kontroll av konstruktion samt fuktkontroll.

  • Skyddar mot dolda fel i tio år
  • Valbart försäkringsbelopp på 750 000kr, 1 000 000kr, 1 500 000kr, 2 000 000kr
  • Skyddar även mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem i samma utsträckning som ovan.
  • Omfattar skada på riskkonstruktioner (Dessa fel klassas normalt inte som dolda fel)
  • Fel som fanns men inte upptäcktes vid besiktningen, och som lett till följdskada på byggnaden. Försäkringen täcker både felet och följdskadan.

Läs mer om pris och teckna försäkringen här.