Kontrollansvarig

En förlängd arm mellan byggherre och samhället

Vad innebär kontrollansvarig?

Kontrollansvarig enligt PBL är en certifierad person som övervakar och säkerställer att ett byggprojekt följer alla krav och bestämmelser för säker och korrekt byggnation.

Kontrollansvarig, som kan vara en certifierad person eller ett kontrollorgan, har ett omfattande ansvar genom hela byggprocessen. Det inkluderar att kontrollera att ritningar och handlingar följer bygglovet och eventuella andra tillstånd, att utföra kontroller under byggnationens gång för att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande bestämmelser och att genomföra en slutbesiktning vid färdigställande av byggnaden.

Kontrollansvaret enligt PBL sträcker sig över olika områden, såsom brandsäkerhet, konstruktionsstyrka, energieffektivitet och miljöhänsyn. Den ansvariga kontrollanten har också ett övergripande ansvar för att rapportera eventuella avvikelser och brister som upptäcks under byggprocessen till ansvarig myndighet.

Kontrollansvar enligt PBL är en viktig del av att säkerställa att byggprojekt genomförs på ett professionellt och säkert sätt och att byggnader uppfyller gällande standarder och regler. Det är ett sätt att garantera kvalitet och säkerhet i byggbranschen och bidrar till att skapa trygga och välfungerande byggnader för samhället.

När behöver man en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs i samband med olika byggprojekt för att säkerställa att bygglovet och alla gällande bestämmelser enligt Plan- och bygglagen (PBL) följs. Här är några situationer då man behöver en kontrollansvarig:

  1. Bygglovpliktiga projekt: För alla byggprojekt som kräver bygglov behöver en kontrollansvarig utses. Detta inkluderar till exempel nybyggnation av bostadshus, industrianläggningar eller offentliga byggnader.
  2. Större ombyggnader och tillbyggnader: När man genomför större förändringar på en befintlig byggnad som kräver bygglov, behöver en kontrollansvarig utses för att övervaka arbetet och se till att det uppfyller alla krav.
  3. Byggåtgärder som påverkar brandskydd eller bärande konstruktioner: Om byggprojektet innebär åtgärder som påverkar brandskyddet eller den bärande konstruktionen i en byggnad, krävs en kontrollansvarig för att säkerställa att arbetet genomförs korrekt och enligt gällande regler.
  4. Ändringar av användningssätt: Om man ändrar användningssättet för en befintlig byggnad, till exempel omvandling av en lokal till en bostad, behöver en kontrollansvarig vara involverad för att säkerställa att förändringarna sker på ett säkert och korrekt sätt.

Sammanfattningsvis behöver man en kontrollansvarig när det finns behov av att övervaka och kontrollera byggprocessen för att säkerställa att alla krav och bestämmelser enligt PBL följs. Detta syftar till att garantera kvalitet, säkerhet och hållbarhet i byggbranschen och att skapa trygga och välfungerande byggnader för samhället.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Kostnaden för en kontrollansvarig varierar beroende på olika faktorer, inklusive projektets omfattning, plats och komplexitet. Generellt sett går en kontrollansvarig på löpande räkning, vilket innebär att kostnaden baseras på den tid och arbete som krävs för att utföra kontrolluppdraget.

Kostnaden för en kontrollansvarig börjar från cirka 9 000 kr och uppåt. Mindre och mindre komplexa projekt kan vara i den lägre änden av prisskalan, medan större och mer komplexa projekt kan kosta mer. Andra faktorer som kan påverka kostnaden inkluderar projektets geografiska läge, tillgänglighet, krav på dokumentation och eventuella extrautgifter för resor eller specialiserad utrustning.

Det är viktigt att komma ihåg att en erfaren och kompetent kontrollansvarig spelar en avgörande roll för att säkerställa att byggprojektet genomförs korrekt och enligt gällande bestämmelser. Kostnaden för en kvalificerad kontrollansvarig kan vara en värdefull investering för att undvika problem och förseningar i byggprocessen och för att säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller alla säkerhets- och kvalitetsstandarder. Det är därför viktigt att noggrant överväga kostnaden i förhållande till projektets omfattning och betydelse för att få en lyckad och välgenomförd byggprocess.

Låt oss vara en del i ert byggprojekt

När ni väljer oss som en del i ert byggprojekt får ni en pålitlig och erfaren partner som engagerar sig helhjärtat i ert projekt. Vi har en passion för bygg- och fastighetsbranschen och strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet och service till våra kunder.

VI verkar

Vi har hela landet som arbetsplats

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.