Säkerhet för nästa generation

Lekplatsbesiktning

Säkra lekplatser för glädje och äventyr

Lekplatsbesiktning är en viktig aspekt för att säkerställa barns välbefinnande och trygghet under lek och aktiviteter. Det innefattar att lekplatser är utformade, konstruerade och underhållna enligt gällande säkerhetsstandarder för att minimera risken för olyckor och skador.

Faktorer för lekplatssäkerhet inkluderar säkra material, korrekt montering av utrustning, skyddande ytbeklädnad mot fallskador och regelbunden inspektion och underhåll. Tydliga regler och säkerhetsriktlinjer skapar en trygg och rolig lekmiljö för barn.

JUST NU!

Fast pris från 2 499 kr + moms vid bokning av lekplatsbesiktning under hösten 2023

Nu finns även möjlighet till åtgärd- och underhållsplan för lekplatsen kommande 10-års period

★★★★★

Genom att regelbundet genomföra lekplatsbesiktningar kan fastighetsägare, kommuner eller organisationer som ansvarar för lekplatser säkerställa en trygg och säker lekmiljö för barnen.

 • Okulär besiktning av lekplats enligt SS-EN 1176:2017
 • Tester med provsonder
 • Protokoll inom 48h

Varför besikta?

Lekplatsbesiktning är viktig för säkerheten och funktionaliteten. Det innebär inspektion av utrustning, lekredskap och ytbeklädnad för att upptäcka eventuella risker för barnens säkerhet.

Klicka här för att läsa mer

Vanliga frågor om lekplatser

Säkerhetsansvar på lekplatser varierar beroende på typ av plats och lokal lagstiftning. Följande parter kan ha ansvar:

 1. Fastighetsägare: Ansvarar för privata lekplatser på sin fastighet och säkerställer att de uppfyller säkerhetsstandarder.
 2. Kommuner och offentliga myndigheter: Har vanligtvis ansvar för säkerheten på offentliga lekplatser i parker eller skolgårdar.
 3. Lekplatsoperatörer: Har ansvar för kommersiella lekplatser som i nöjesparker eller lekland.

Oavsett ansvarig part är regelbundna besiktningar och säkerhetsåtgärder avgörande för en trygg och rolig lekmiljö för barn.

Lekplatser behöver säkerhet för en trygg och rolig miljö. Viktiga aspekter av lekplatssäkerhet inkluderar:

 • Kvalitetslekredskap som följer säkerhetsstandarder och regelbunden inspektion.
 • Säker ytbeklädnad för att minska fallskador, använda material som gummi, träflis, sand eller konstgräs.
 • Åldersanpassning av utrustning för olika åldersgrupper för att minska olycksrisker.
 • Tillgänglighet för alla barn, inklusive de med funktionsnedsättningar.
 • Regelbundet underhåll och inspektioner för att hålla lekplatsen säker.
 • Tydlig skyltning med lekplatsregler och åldersbegränsningar.
 • Vuxen tillsyn för att förebygga olyckor och ingripa vid behov.

Prioriterad säkerhet skapar en trygg och stimulerande lekmiljö för barn att utvecklas i. Alla involverade bör ta ansvar för att säkerställa lekplatsens säkerhet.

SS-EN 1176:2017 är en europeisk standard som specificerar säkerhetskraven för lekutrustning och lekplatser. Den är en del av EN 1176-serien, som innehåller olika delar som behandlar olika aspekter av lekplatssäkerhet.

Standarden SS-EN 1176:2017 innehåller detaljerade riktlinjer för konstruktion, installation, inspektion och underhåll av lekutrustning och lekplatser. Den syftar till att minimera risken för olyckor och skador på lekplatser genom att fastställa säkerhetskrav för olika lekredskap och ytbeklädnader.

Standarden inkluderar krav på dimensionering, fallhöjder, avstånd mellan lekredskap, säkerhetsytor, materialkvalitet och mycket mer. Den är utformad för att säkerställa att lekplatser är trygga och att lekredskapen är anpassade för olika åldersgrupper.

SS-EN 1176:2017 är ett viktigt verktyg för att säkerställa att lekplatser uppfyller höga säkerhetsstandarder och ger barn en säker och rolig lekmiljö. Den används som riktmärke av många länder och organisationer för att säkerställa att lekplatser är säkra och uppfyller fastställda säkerhetskrav.

VI verkar

Vi har hela landet som arbetsplats

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.