OVK

Ventilationskontroll för ett bättre välmående

Genom att utföra OVK regelbundet bidrar vi till att säkerställa god luftkvalitet, energieffektivitet och hälsosamma inomhusmiljöer i fastigheter. Vårt mål är att hjälpa fastighetsägare och förvaltare att uppfylla sina skyldigheter enligt lagstiftningen och samtidigt skapa en bekväm och trygg miljö för de boende eller användarna. Med vår expertis och engagemang kan ni känna er trygga med att vi tar hand om er OVK på ett professionellt och effektivt sätt.

Våra ventilationspaket

Nedan syns tre av våra paket för ventilation, önskar ni skräddasy er egen hjälper vi givetvis er med detta!

OVK Villa

Fr 5 O00 kr

Inkluderar rapport

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

OVK FLERBOSTADSHUS
Fr 20 000 kr

Inkluderar rapport

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Injustering av ventilation

Fr 5 000 kr

Inkluderar injustering och flödesprotokoll

Ytor och antal byggnader kan spela roll gällande priset, begär därför alltid offert för att vara på säkra sidan.

Ventilationsfrågor

Ja, enligt svensk lagstiftning är det obligatoriskt för fastighetsägare att genomföra OVK (obligatorisk ventilationskontroll) för vissa typer av byggnader. Kravet på OVK regleras i Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter BFS 2011:26.

För fastigheter med särskilda typer av ventilationssystem, till exempel mekaniska ventilationssystem, gäller det att regelbundet kontrollera att dessa fungerar som de ska och att de uppfyller gällande prestandakrav. Detta görs genom en ventilationskontroll som utförs av en certifierad besiktningsman.

Olika typer av fastigheter har olika intervall för OVK-kontroller. Till exempel måste flerbostadshus genomgå ventilationskontroll vart tredje år, medan lokaler och vissa småhus kontrolleras vart sjätte år.

Det är viktigt att vara medveten om kravet på OVK och att se till att genomföra kontrollerna enligt de gällande tidsintervallen. Att uppfylla kraven är en viktig del av fastighetsägarens ansvar för att säkerställa en god luftkvalitet och fungerande ventilationssystem i byggnaden. Dessutom kan bristande efterlevnad av kraven leda till böter och andra påföljder enligt lagen.

Intervallen för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) varierar beroende på typen av fastighet. Här är några exempel på intervall för olika typer av fastigheter:

  1. Flerbostadshus: OVK ska genomföras vart tredje år.
  2. Lokaler och vissa småhus: OVK ska genomföras vart sjätte år.
  3. Skolor, förskolor och vårdlokaler: OVK ska genomföras vart tredje år.
  4. Idrottshallar och simhallar: OVK ska genomföras vart tredje år.

Det är viktigt att notera att intervallen kan variera beroende på fastighetens specifika egenskaper och ventilationssystem. Fastighetsägare och förvaltare bör konsultera en certifierad besiktningsman för att fastställa det exakta OVK-intervallet för deras specifika fastighet.

Genom att följa de föreskrivna intervallen för OVK-kontroller kan fastighetsägare och förvaltare säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt och att fastigheten uppfyller gällande lagstiftning gällande inomhusmiljö och luftkvalitet. Detta bidrar till en bekväm, hälsosam och energieffektiv boende- eller arbetsmiljö för fastighetens användare.

Läs mer om energibalansberäkning här

Injustering av ventilation är en process där man optimerar och balanserar luftflödet i ett ventilationssystem för att säkerställa att alla utrymmen i en byggnad får rätt mängd luftutbyte och temperatur. Syftet med injustering är att skapa en effektiv och energieffektiv ventilation samt att uppnå en god inomhusluftkvalitet.

Processen innebär att man justerar ventilationsaggregatets flöden, spjäll och reglerkomponenter för att matcha fastighetens specifika behov. Detta görs genom att mäta luftflöden i olika delar av ventilationssystemet och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att luftutbytet är korrekt och jämnt fördelat.

Injustering av ventilation är viktigt för att undvika över- eller underventilering i olika delar av byggnaden. Om ventilationen inte är rätt injusterad kan det leda till ojämn temperaturfördelning, dålig inomhusluftkvalitet, ökad energiförbrukning och onödiga driftkostnader.

Genom att genomföra en korrekt injustering kan man optimera ventilationssystemets prestanda och skapa en behaglig, hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö för byggnadens användare. Detta bidrar också till att uppfylla kraven på ventilationsstandarder och bidrar till en mer hållbar drift av fastigheten.

VI utför OVK ÖVER HELA LANDET

Vi har hela landet som arbetsplats

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.