Skyddsrum

Civilskydd vid höjd beredskap

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en konstruerad och förstärkt konstruktion som utformats för att erbjuda skydd mot olika typer av faror och katastrofer, särskilt vid hot som krig, kärnvapenanfall, naturkatastrofer eller andra allvarliga händelser. Dessa rum är avsedda att skydda människor från faror som exempelvis explosioner, bombnedslag, kemiska, biologiska eller radioaktiva utsläpp samt skadliga väderförhållanden.

Skyddsrum byggs oftast i byggnader, under marknivå eller inuti berg, vilket ger extra skydd genom att utnyttja naturlig marktäckning för att minska risken för skador. Dessa rum är ofta konstruerade med mycket stabila material och strukturer för att kunna motstå kraftiga tryckvågor och utstå smällar och kollapser utan att kollapsa.

Typiska skyddsrum kan innehålla följande egenskaper:

  1. Förstärkta väggar, tak och golv för att skydda mot tryckvågor och rasmassor.
  2. Ventilationssystem som filtrerar luften för att skydda mot föroreningar och farliga ämnen.
  3. Förråd av livsmedel, vatten och andra nödvändiga förnödenheter för att klara längre tidsperioder isolerade från omvärlden.
  4. Toalett och sanitära faciliteter för att kunna hantera längre vistelser.
  5. Kommunikationsutrustning för att kunna hålla kontakt med omvärlden eller få information om aktuella händelser.

Det är vanligt att offentliga byggnader, som sjukhus, skolor, administrationer och äldreboenden, har skyddsrum som en del av sin infrastruktur för att skydda både personal och allmänhet vid kriser. I vissa länder kan det också krävas att bostadshus och andra byggnader har skyddsrum, särskilt i områden med högre risk för krig eller naturkatastrofer. Kraven och normerna för rummen kan variera mellan olika länder och regioner.

Just nu pågår en utredning om Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap.

SKYDDSRUMSKARTA

Hitta ditt närmsta skyddsrum

Statusbesiktning av skyddsrum – på uppdrag av fastighetsägare

Du kan själv, om du undrar över skicket på ditt skyddsrum, på egen bekostnad anlita en skyddsrumssakkunnig som gör en statusbesiktning.

Vi utför uppdrag inom skyddsrum över hela landet.

Kontroll av skyddsrum på uppdrag av MSB

Vid kontroll besiktas skyddsrummets alla delar och deras funktion. Om MSB hittar brister kommer myndigheten genom ett beslut kräva att du ska åtgärda bristerna. I beslutet framgår om du kan få ersättning för åtgärderna. Ersättning lämnas inte för eftersatt underhåll, otillåtna ingrepp eller annan försumlighet. Du kan få ersättning då MSB beslutat om moderniseringsåtgärder.

Tillsyn av skyddsrum på uppdrag av MSB

Vid tillsyn inventeras utvalda delar i skyddsrummet. Tillsynen resulterar inte i något beslut om åtgärder, men kan leda till att en fullständig kontroll tidigareläggs. Det finns inget fastställt tidsintervall för hur ofta MSB ska utföra kontroller eller tillsyner.

VI verkar

Vi har hela landet som arbetsplats

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.