Överlåtelsebesiktning

Våra paketlösningar för överlåtelsebesiktning

Nedan presenterar vi våra tre olika paket för överlåtelsebesiktning, skräddarsydda för att möta olika behov och budgetar.

Vi är alltid öppna för att anpassa våra paket för att möta dina specifika behov och preferenser. Om du har några speciella önskemål eller funderingar kring våra överlåtelsebesiktningar, tveka inte att kontakta oss.

Samtliga paket går att göra som säljare och köpare av fastighet.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ENKEL

7 900 kr

Okulär överlåtelsebesiktning

Radonindikation

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVANCERAD

9 900 kr

Okulär överlåtelsebesiktning

Fuktmätning i riskkonstruktion

Okulär VA- och EL kontroll

Radonindikation

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVANCERAD PLUS

17 900 kr

Okulär överlåtelsebesiktning

Fuktmätning i riskkonstruktion

Okulär VA- och EL kontroll

Radonindikation

Dolda fel-försäkring (1,5milj)

TILLVAL i samband med överlåtelsebesiktning

Ytterligare tjänster

ENERGIDEKLARATION
2 500 kr

Energideklarationen ger en överblick över byggnadens energianvändning och möjliga energibesparingsåtgärder.

Priset gäller endast i samband med överlåtelsebesiktning

DOLDA FEL-FÖRSÄKRING

fr 8 900 kr

Dolda fel försäkringen fungerar som ett extra skydd för fastighetsägaren eller köparen och kan hjälpa till att täcka kostnader för reparationer och åtgärder som är nödvändiga för att åtgärda de upptäckta felen eller bristerna.

Vanliga frågor om överlåtelsebesiktning

Vanliga frågor kring överlåtelsebesiktning – Få svar på det du undrar inför din fastighetsaffär eller försäljning.

En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk besiktning som utförs när en fastighet eller bostad ska säljas eller överlåtas från en ägare till en annan. Syftet med överlåtelsebesiktningen är att undersöka fastighetens skick och identifiera eventuella fel, brister eller skador som kan påverka köparens beslut om att köpa fastigheten.

Under en överlåtelsebesiktning går en besiktningsman, ofta en auktoriserad byggnadsingenjör eller besiktningsman, igenom fastigheten noggrant och dokumenterar sina observationer. Detta kan omfatta inspektion av byggnadens tak, fasader, fönster, dörrar, elsystem, VVS-system (vatten, värme och avlopp), ventilationssystem, samt andra tekniska installationer.

Efter genomförd besiktning sammanställer besiktningsmannen en rapport som beskriver fastighetens skick, eventuella fel och brister som har upptäckts. Denna rapport kan sedan användas av både säljaren och köparen som underlag för förhandlingar kring fastighetens pris, eventuella åtgärder som behöver genomföras, eller omständigheter som kan påverka köparens beslut att gå vidare med affären.

För köparen ger överlåtelsebesiktningen en bättre förståelse för fastighetens skick och eventuella kommande kostnader för underhåll och reparationer. För säljaren kan en positiv besiktningsrapport öka fastighetens attraktivitet på marknaden och ge en tryggare affär för båda parter genom att minska risken för oväntade problem efter försäljningen.

Oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov. Tillsammans skapar vi en bättre och mer hållbar framtid för alla, varhelst det kan vara.

Vanligaste områdena för oss att verka i är dock Tranås, Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Aneby, Jönköping, Habo, Linköping, Mjölby, Boxholm, Norrköping, Stockholm, Växjö, Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Lekeryd

Vi utgår från Tranås.

Av SBR godkänd besiktningsman är en besiktningsman som är certifierad/verifierad och godkänd av SBR (Sveriges ByggRådgivare), en organisation för tekniska konsulter inom byggbranschen i Sverige. SBR är en ideell förening som arbetar för att höja kvaliteten och kompetensen inom byggbranschen.

För att bli SBR godkänd besiktningsman måste man uppfylla vissa krav på utbildning, erfarenhet och kompetens inom besiktningar och byggteknik. Certifieringen innebär att besiktningsmannen har genomgått utbildning och prövning för att visa att de har den kunskap och kompetens som krävs för att utföra professionella och pålitliga besiktningar.

Att anlita en SBR godkänd besiktningsman ger fördelar för både kunder och branschen i stort. Kunden kan känna sig trygg med att besiktningen utförs av en kompetent och pålitlig expert, medan branschen gynnas av högre kvalitet och standard i besiktningsprocessen.

SBR godkända besiktningsmän arbetar inom olika områden, inklusive bygg- och fastighetsbesiktningar, energideklarationer och andra tekniska konsulttjänster. De spelar en viktig roll för att säkerställa att byggprojekt och fastigheter uppfyller gällande standarder och regler, och att kunderna får professionell rådgivning och bedömningar för sina projekt.

Klicka här för att läsa mer om SBR.

VI verkar

Vi utför överlåtelsebesiktning över hela landet

Så oavsett om du bor i norr, söder, öst eller väst, är du välkommen att kontakta oss. Vi är glada att ta oss an uppdrag över hela landet och ser fram emot att hjälpa dig att förverkliga dina projekt och behov.

Berghem Byggpartner utgår ifrån Tranås men vanligt förekomna orter för uppdrag är bland andra Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda, Jönköping, Habo, Boxholm, Ydre, Mjölby, Linköping, Norrköping och Stockholm.